Đơn giản việc quản lý giải đấu!

GiveTour.Com làm đơn giản hóa quá trình quản lý giải đấu và giúp tiết kiệm thời gian. Hãy sử dụng để cảm nhận hiệu quả của công cụ này mang đến.

Quản lý giải đấu

Dễ dàng và nhanh chóng bắt đầu một giải đấu và sau đó bạn có thể tùy chỉnh theo mong muốn của mình.

Điều hành giải đấu

Có 3 giai đoạn để điều hành một giải đấu

1
Tạo giải
  • Loại trực tiếp
  • Đấu vòng tròn
  • Kết hợp
  • Hệ Thụy Sỹ
2
Tùy chỉnh
  • Giai đoạn
  • Thời gian
  • Đấu thủ
3
Hoạt động
  • Kích hoạt
  • Nhập kết quả
  • Chia sẻ

Chia sẻ

Hãy chia sẻ giải đấu hấp dẫn qua các mạng xã hội trên internet! Trên trang thông tin chung của từng giải đấu, bạn còn có thể thảo luận với những người cùng quan tâm.